Löfman & Co Verkstad AB

Vi är en mekanisk verkstad i Karlstad som specialiserat oss på styck- och serietillverkning av små till medelstora produkter. Vi producerar till allt från små lokala företag till stora globala koncerner.

Exempel från produktionen